Social Skills Training

Samen motorisch en sociaal emotioneel leren via de Social Skills Training

In iedere klas zijn kinderen goed in rekenen, andere in spelling en weer andere in topografie. Omdat iedereen zijn eigen kwaliteiten heeft kun je onwijs goed van elkaar leren. Dit geldt ook voor sociaal emotionele vaardigheden. Sport en spel is daarvoor het ideale middel volgens ons. Als jij goed kunt vangen maar ik niet, dan zullen we goed moeten samenwerken. Als jij verstoppertje wilt spelen dan kun je leren organiseren. Mocht iemand het niet eens zijn met de regels, dan leren we ook nog eens zelfstandig tot een oplossing te komen.

ORGANISEREN

Vaak willen kinderen wel een spel spelen, maar blijft de vraag welke en met wie. Kinderen leren tijdens de trainingen zelfstandig een spel te organiseren waar iedereen natuurlijk aan mee kan doen. Zo worden kinderen gestimuleerd om niet te gaan hangen tijdens de pauze, maar samen lekker te bewegen tijdens een zelf georganiseerd spel.

EMOTIES

Tijdens het spelen kunnen de emoties soms oplopen. Tijdens de training leren kinderen omgaan met eigen emoties en die van andere. Natuurlijk mag je juichen bij een doelpunt, maar doe je dat in het gezicht van iemand anders? Of mag je boos zijn als het niet gaat? Natuurlijk mag dat alleen hoe ga je met die emotie om.

SPELLEIDER

Een kind uit groep 7 of 8 wordt opgeleid om bij de jongere klassen als spelleider op het plein te staan. Hierdoor hoeven de leraren niet te organiseren en kijken de jongere kinderen op tegen iemand uit de bovenbouw. Hoe gaaf is het dat kinderen hierdoor elkaar ondersteunen en daarnaast ook zelf conflicten gaan oplossen.

SAMENWERKEN

Iedereen heeft andere kwaliteiten en als je die koppelt aan elkaar, dan ga je van elkaar leren. Kinderen leren op basis kwaliteiten teams te maken tijdens een spel. Zo worden kinderen gestimuleerd om elkaar te helpen. Als jij de bal goed kan vangen en ik kan goed gooien, dan kunnen we samen veel meer bereiken dan alleen.